Autorizare plantații producătoare de struguri destinați obținerii vinurilor DOC/ IG/varietale - până la data de 1 Octombrie 2023

  • Posted on: 18 September 2023
  • Autor: onvpv

La nivelul Inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. prin personalul tehnic de specialitate se desfășoară activitatea specifică reglementată de legislația în vigoare de autorizare anuală a a plantațiilor producătoare de struguri destinați obținerii de vinuri cu denumire de origine controlata, indicație geografică sau varietale, prin care se realizează emiterea până la data de 1 Octombrie 2023 a Autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC /IG/varietale.

Producătorii (cultivatori) de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale care au depus cerere până la data de 30 Iunie a fiecărui an, pentru autorizarea anuală a plantațiilor pe care le exploatează, la inspectoratele O.N.V.P.V./prin RPV Online, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea acestor plantaţii sunt incluși în sistemul de autorizare a anuală a plantațiilor viticole pentru producția vinului de calitate, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Toți cultivatorii înscriși în Registrul Plantațiilor Viticole R.P.V. care dețin suprafeţe de viţă de vie din soiuri nobile producătoare de struguri pentru vin DOC, IG, varietal fac obiectul unui control tehnic de specialitate în conformitate cu Procedura specifică stabilită la nivelul O.N.V.P.V. pentru această activitate de control a asigurării conformității producției pentru vinurile cu DOC/IG/varietale (plan de control tehnic adus la cunoștința cultivatorilor, disponibil on-line).

Modalitatea specifică de autorizare a suprafeţelor de viţă-de-vie din soiuri nobile pentru vin, furnizoare de struguri pentru obţinerea vinurilor cu DOC/IG/VV se realizează potrivit cerinţelor din Caietele de sarcini aferente denumirilor de origine controlate/indicaţiilor geografice protejate şi prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017, cu completările și modificările ulterioare, după caz.

Personalul tehnic de specialitate realizează activități care implică:

- verificări administrative care constau în întocmirea și instrumentarea dosarelor producătorilor/cultivatorilor.

- verificări în teren, care constau în controlul condițiilor în care se realizează producerea strugurilor destinați obținerii de vinuri cu DOC/IG conform Caietului de sarcini pentru vinuri cu DOC/IG și a condițiilor în care se realizează producerea strugurilor destinați obținerii de vinuri varietale conform legislației în vigoare. Plantaţiile viticole vor fi controlate pe durata perioadei de vegetație pentru a fi autorizate.

Eliberarea autorizaţiilor de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale se face de către Inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V. care utilizează modulul  informatic aferent existent în cadrul R.P.V. pentru emiterea acestui tip de documente.

Fără depunerea cererii de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor până la data de 30 Iunie a fiecărui an astfel cum este prevăzut în Ordinul M.A.D.R. nr. 266/2017 cu modificările și completările ulterioare, autorizarea anuală a plantaţiilor pe anul respectiv nu poate fi realizată.

Autorizaţiile se emit solicitanților până la data de 1 Octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor viticole, fiind îndeplinite condițiile pentru  asigurarea conformității productiei DOC/IG/varietal.

 
CONSULTĂ PROCEDURA de autorizare anuală a plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale