Procedura de control și verificare pentru autorizarea plantațiilor producătoare de struguri în vederea obținerii vinurilor cu DOC, IG, varietale

  foto: © O.N.V.P.V. : 
                                                                             Soi Syrah, Com. Beltiug, Satu Mare, areal IG Dealurile Sătmarului

Obiectivul procedurii este stabilirea modalităţii specifice de autorizare a suprafeţelor de viţă-de-vie din soiuri nobile pentru vin, furnizoare de struguri pentru obţinerea vinurilor cu DOC/IG/varietale, potrivit reglementărilor în vigoare, cerinţelor din Caietele de sarcini aferente denumirilor de origine/indicaţiilor geografice protejate şi  prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 266/ 2017 cu modificările și completările ulterioare, după caz.
 

Scopul procedurii este de a asigura cultivatorilor înscrişi în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.) care dețin suprafeţele de viţă de vie din soiuri nobile producătoare de struguri pentru vin, cadrul legal pentru obţinerea vinurilor cu DOC/IG/VV şi de a oferi Inspectorilor de specialitate din Compartimentul Viticultură şi Vinificaţie – Serviciul Viticultură-Vinificație, Protecție DOC/IG un instrument de lucru scris, formalizat, specific în vederea întocmirii documentelor necesare obţinerii vinurilor cu DOC/IG/varietale într-un cadru legal.

 • În vederea autorizării plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale solicitanţii interesaţi  depun la sediul inspectoratului teritorial în a cărui arie de activitate se află plantaţia, o serie de documente prevăzute de procedură alături de Cererea pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri cu DOC/IG/Varietal, care trebuie să fie  depusă de către cultivatorii suprafețelor cu viță de vie până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor.
   
 • Urmare a verificărilor administrative și a verificărilor în teren asupra condițiilor de conformitate privind realizarea producției de struguri/vinuri cu DOC/IG/varietale realizate de personalul O.N.V.P.V. cu atribuții în acest sens, se acordă solicitanților îndreptățiți Autorizația de producător de struguri.
   
 • În baza cererii depuse, un cultivator poate să solicite emiterea Autorizaţiei de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC /IG/varietale până cel târziu la data de 1 Octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidență pentru autorizare a plantațiilor.

 • Având în vedere faptul că plantaţiile vor fi controlate pe durata perioadei de vegetație pentru a fi autorizate,  Autorizațiile vor putea fi emise din SINVV (modulul informatizat pentru evidența producției vitivinicole gestionat de O.N.V.P.V.) de către inspectorul de specialitate numai începând cu data de 1 Iunie și doar până la data de 1 Octombrie a anului în care s-a formulat cererea de autorizare.

  ► Procedura de control și verificare pentru autorizarea plantațiilor producătoare de struguri în vederea obținerii vinurilor cu DOC/IG/varietale 
 

Modele editabile pentru cultivatorii solicitanți ai autorizării:

 • Anexa 1: Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri cu DOC/IG/varietal aici:
   
 • Anexa 2: Fișă parcelă din RPV sau model de centralizator pentru parcelele care se reautorizează  aici:  
 

 Procedura a fost instituită prin Decizia Directorului General al O.N.V.P.V. cu nr. 143 din data de 03.07.2019