Persoana responsabila pentru Legea nr. 544/2001

 

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 din cadrul Oficiului Național al Viei și Produselor Vitivinicole: Nicoleta Florentina Marineanu

Compartiment Relații cu publicul, Registratură

Tel: 021.250.50.97

Tel. mobil : 0752.100.900

Fax: 021.250.50.98

e-mail: office@onvpv.ro