Procedura de autorizare pentru producerea vinurilor cu DOC/ IG/ varietale

Obiectul procedurii este reprezentat de stabilirea modalităţii specifice de autorizare  a operatorilor economici deţinători de crame, care procesează materie primă provenind din plantaţii autorizate de către O.N.V.P.V., în vederea obţinerii vinurilor cu DOC/ IG/ varietale sau care îmbuteliază astfel de vinuri, în conformitate cu condiţiile stabilite prin Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC/IG și cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017.

Procedura de atestare, control și verificare pentru autorizarea producătorilor de vinuri cu DOC/IG/varietale 
 

    Modele editabile pentru operatorii economici:
 

Anexa 1: Cerere pentru Autorizatie de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale  aici:

Anexa 6: Cerere aplicare viză validare pentru Autorizație de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale aici:

Anexa 3: Centralizatorul provenienţei materiei prime pentru producerea vinurilor cu DOC/ IG/ varietale aici:

Anexa  4: Model Centralizator al provenienţei vinurilor destinate îmbutelierii aici:
 

​(Procedura a fost instituită prin Decizia Directorului general al O.N.V.P.V. nr. 69/08.08.2022 )