Organizare

  Organizare

Activitatea desfăşurată de producătorii de vinuri din România interesaţi să obţină vinuri de calitate pe care să le desemneze printr-o denumire de origine controlată DOC, sau o indicaţie geografică IG  intră în sfera de activitate a Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V).

O.N.V.P.V. se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate tehnico-ştiinţific al administraţiei publice centrale, este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării   (M.A.D.R.).potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Guvern nr. 1408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, republicată.

O.N.V.P.V. este format din:

- Aparatul executiv care reprezintă structura publică a O.N.V.P.V.  organizat în servicii, birouri şi compartimente ce funcţionează la nivel central şi inspectorate teritoriale fără personalitate juridică.

Consiliul Regiunilor Viticole, format din 10 reprezentanţi ai regiunilor viticole şi directorul general al O.N.V.P.V. care îndeplineşte şi funcţia de preşedinte al Consiliului Regiunilor Viticole.

Structura de Inspectorate teritoriale care corespunde regiunilor viticole românești stabilite conform legii este :

 1. DEALU MARE
 2. OLTENIA
 3. BANAT 
 4. TÂRNAVE
 5. IAŞI
 6. VRANCEA
 7. GALAŢI
 8. TULCEA
 9. CONSTANŢA
 10. SĂLAJ
 11.  SATU MARE