Adeverinţă eliberată de O.N.V.P.V. pentru suprafeţele plantate cu viţă de vie înscrise în RPV, necesară în cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină – Ordin nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare

  • Posted on: 20 December 2019
  • Autor: onvpv

În aplicarea prevederilor Ordinului M.A.D.R. nr. 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare, Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) eliberează la cererea persoanelor fizice și juridice solicitante, Adeverința pentru suprafețele plantate cu viță de vie înregistrate în Registrul Plantațiilor Viticole, necesară la depunerea cererii de acord prealabil pentru finațnare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină în agricultură. 

Adeverința eliberată de O.N.V.P.V. însoțește cererea de acord prealabil . Acordul prealabil pentru finanțare prin rambursare se emite de către centrul județean A.P.I.A. în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

Cererea de acord pentru finanţare se depune anual pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea de Guvern nr.1174/2014, respectiv pentru 2015-2020 inclusiv.

Pentru obtinerea adeverinţei eliberate de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)  vă aducem la cunoştinţă următoarele:

- Cererea pentru eliberarea Adeverinţei pentru suprafeţele plantate cu viţă de vie înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole  (RPV) se depune la Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.)  din Şoseaua Iancului Nr. 49, Sector 2, 021719,  Bucureşti, România, ori prin fax: + 40 21 250 50 98 sau e-mail la adresa: office@onvpv.ro.
- Adeverinţele se emit doar pentru suprafeţele plantate cu viţă de vie care sunt nregistrate în Registrul Plantaţiilor Viticole.

Consultă Cerere pentru eliberarea Adeverinţei pentru suprafeţele plantate cu viţă de vie înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole.