ADAMCLISI - o nouă denumire de origine protejată pentru vinuri care a fost înregistrată și aprobată de Comisia Europeană pentru România

 • Posted on: 3 August 2020
 • Autor: mirela.rosu

La 30 Iulie 2020 Comisia Europeană a aprobat cererea de înscriere a unei noi denumiri de origine protejată pentru vinuri DOP ADAMCLISI și a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii noua denumire de origine protejată pentru vinuri prin  REGULAMENTUL de punere în aplicare (UE) nr. 2020/1120 al Comisiei de acordare a protecției pentru denumirea Adamclisi (DOP), pentru care România a depus o cerere de înregistrare și protejare în baza legislației specifice  pentru sectorul vitivinicol .
Cererea de înregistrare a denumirii de origine a fost depusă la O.N.V.P.V. ca autoritate competentă responsabilă și a fost transmisă de aceasta la Comisia Europeană prin intermediul sistemelor oficiale de comunicare, în conformitate cu legislația europeană specifică, în scopul analizării, înregistrării și acordării protecției denumirii.

Prin înregistrarea sa, denumirea de origine protejată Adamclisi a fost astfel înscrisă în Registrul indicațiilor georgrafice disponibil la nivelul Uniunii denumit e-Ambrosia, bază de date care reunește indicații geografice protejate existente în spațiul european provenite din toate statele membre.

 • Noua denumire de origine protejată DOP ADAMCLISI se alătură celor 52 de denumiri protejate pentru vinuri DOP și IGP pe care România le are înregistrate și incluse în baza de date eAmbrosia, pentru care au fost întocmite caiete de sarcini ale produsului conținând condiții specifice de obținere ale vinurilor care utilizează numele acestor denumiri/indicații protejate și au fost comunicate Comisiei Europene de către autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legislației din domeniul denumirilor de origine și indicațiilor geografice pentru vinuri.
   
 • DOP Adamclisi  este denumirea de origine controlată care evocă regiunea viticolă foarte veche aflată în zona geografică a Dobrogei, un areal geografic de proveniență al vinurilor albe, roze și roșii produse într-o arie precis delimitată prin nominalizarea doar a unor anumite localități, în care sunt prezente o serie de caracteristici pedologice și climatice favorabile culturii viței de vie și obținerii vinurilor de calitate, care au trăsături calitative superioare, distincte, tipice pentru această arie de producție.
   
 • Vinurile care utilizează numele unor denumiri de origine protejate beneficiază de recunoașterea calităților deosebite întrucât acestea sunt produse care au o puternică legătură cu aria din care provin, cu arealul geografic de producție, au anumite particularități de producție rezultate prin practici oenologice specifice, tehnologii de cultură aplicate, randamente de producție vitivinicolă stabilizate la anumite valori maxime ori specificații particularizate legate de etichetare/ambalare la comercializarea lor în piață către consumator.
   
 • Vinurile se obțin dintr-o arie de producție delimitată în mod precis și fără echivoc, au anumiți parametri fizico-chimici specifici la momentul punerii în consum, se obțin doar din anumite soiuri de struguri de vinificație la anumit nivel de producție permis și se remarcă organoleptic sub aspect gustativ și olfactiv prin caracteristici fructate (fructe de pădure, cireșe negre amare, prune uscate, coacăze negre, fructe tropicale), florale (floare de soc), ori trăsături precum catifelare, corpolență sau prospețime.
   
 • Vinurile sub denumirea de origine protejată Adamclisi sunt incluse în lista celor 1.170 de denumiri de vinuri înregistrate deja la nivelul Uniunii cu denumire de origine protejată DOP, care au recunoaștere prin protecție,  fiind particularizate prin noțiuni precum denumire de origine protejată ori indicație geografică protejată, simboluri ale unei percepții calitative superioare a produsului în viziunea consumatorului rezultate dintr-un cumul între factorii climatici specifici ariei de producție și factorii umani implicați care determină obținerea caracteristicilor superioare, aparte ale vinurilor.