Caiete de sarcini pentru obținerea vinurilor cu denumire de origine controlată (DOC)

 

 

 

 

 

 

 

* Conform legislației în vigoare privind asigurarea protecției denumirilor de origine controlată DOC și indicațiilor geografice IG pentru vinuri transmise la Comisia Europeană un solicitant interesat de modificarea unui caiet de sarcini poate depune la O.N.V.P.V.  (autoritate competentă) o cerere de modificare a caietului de sarcini pentru o denumire de origine/indicație geografică protejată.
 
În baza legislației în vigoare, în termen de 60 zile de la data publicării cererii de protecție pentru o DOC/IG, orice persoană fizică/juridică având un interes legitim, cu domiciliul/sediul/reședința în România, poate formula o opoziție la protecția propusă, prin depunerea la O.N.V.P.V. a unei declarații motivate corespunzător, în condiții legii.
 
O.N.V.P.V. trebuie să asigure postarea corespunzătoare a cererii de modificare a caietului de sarcini, pe site-ul său www.onvpv.ro pentru consultare în vederea exercitării dreptului de opoziție stabilit prin legislația în vigoare.
Ulterior perioadei opozabile și dacă cererea de modificare este admisibilă potrivit evaluării O.N.V.P.V. și respectă legislația națională, se asigură publicarea caietului de sarcini conform modificărilor solicitate.
 
** Ulterior analizei autorității naționale responsabile, Comisia Europeană desfășoară o procedură de examinare în ce privește protecția, în raport cu legislația existentă și decide în final aprobarea sau respingerea modificărilor solicitate, în funcție de documentele și argumentele prezentate (justificare corespunzătoare) în scopul modificării. 

 

Denumirile de origine controlată admise spre utilizare pentru vinuri sunt cele prevazute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 732/2005 pentru aprobarea Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modificările și completările ulterioare.

 Descarca Ordin de ministru nr. 732/2005 PDF
 

►  eAmbrosia - REGISTRUL INDICAȚIILOR GEOGRAFICE protejate ale Uniunii disponibil on-line 

 

Regiunea viticolă a Banatului

Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei

   

 

Regiunea viticolă a Crişanei şi Maramureşului
 

      Decizie națională aprobare modificare caiet de sarcini  

       Caiet sarcini vin DOC Miniș modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de  20.08.2019
    
  (Caiet sarcini vin DOC Miniș modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 20.08.2019 - cu evidențierea modificărilor)
      Decizie națională aprobare modificări caiet de sarcini - postare 22.10.2019  (cu aplicare  de la data la care este publică)

      Caiet de sarcini vin DOC Miniș modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 11.05.2020
      (Caiet sarcini modificat cf. Notificării Comisiei Europene din 11.05.2020 - cu evidențierea modificărilor)
     ► Decizie națională aprobare modificare caiet de sarcini - postare 02.06.2020 (cu aplicare de la data la care este publică)

NOTĂ Prin Regulamentul  (UE) 2021/1724 al Comisiei publicat în JOUE din data de 29.09.2021 au fost aprobate modificările la nivelul Uniunii ale caietului de sarcini al denumirii de origine protejate MINIȘ DOP 
În vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Miniș conform Regulamentului (UE) 2021/1724 de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate 
 

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei
 

 

Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei
 

  • Denumirea de origine controlată DOC DEALU MARE

     VIN
     
Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
      1. Cerere  de modificare caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare înregistrată în data de 11.08.2014
      Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat corespunzător cf. cererii nr. 1225/11.08.2014 - transmis Comisiei Europene pentru protecție europeană     
      (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii nr. 1225/11.08.2014 - cu evidențierea modificărilor)

     Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene  din data de 16.01.2019
     (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene - cu evidențierea modificărilor)
       Decizie națională aprobare modificării caiet de sarcini cf. Notificării Comisiei Europene   
 

      
Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat și aprobat în anul 2020 de Comisia Europeană
     
(Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat și aprobat  - cu evidențierea modificărilor) 
    
     
2. Cerere de modificare caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare înregistrată în data de 01.10.2020
       Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii 1996 din 01.10.2020 
      (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii din 01.10.2020 pentru toate categoriile de vinuri - cu evidențierea modificărilor)
     ► Decizie națională aprobare modificări caiet de sarcini cf. cererii din 01.10.2020 (cu aplicare de la data la care este publică)
     ►► Declarație națională aprobare modificări caiet de sarcini cf. cererii din 01.10.2020

     În vigoare: Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare modificat cf. cererii din 01.10.2020 modificat cf Notificării Comisiei Europene 2021
      (Caiet de sarcini vin DOC Dealu Mare toate categoriile modificat cf. cererii din 01.10.2021  - cu evidențierea modificărilor)

     VIN PETIANT
     Caiet de sarcini vin petiant DOC Dealu  Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s , Regulament (CE) 1234/2007
     În vigoare: Caiet de sarcini DOC Dealu Mare vin petiant modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 11.06.2013

    VIN SPUMANT DE CALITATE TIP AROMAT 
    Caiet de sarcini vin spumant de calitate aromat DOC Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
    Caiet de sarcini vin spumant de calitate aromat DOC Dealu Mare modificat cf. Notificării Comisiei Europene din data de 29.07.2013

    VIN SPUMANT DE CALITATE 
    Caiet de sarcini vin spumant de calitate DOC Dealu Mare transmis în 2011 - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

 

Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei

      În vigoare: Caiet de sarcini vin spumant DOC Târnave transmis în 2011 Comisiei Europene - cf. Art. 118s, Regulament (CE) 1234/2007
 

Regiunea viticolă a Teraselor Dunării, nisipurilor şi altor terenuri favorabile din sudul ţării