Rapoarte și studii

  Rapoarte, studii - elaborate la nivelul O.N.V.P.V.

        ♦ RAPORTUL de activitate al ON.V.P.V.  aferent  perioadei  2012 - 2015

        ♦ RAPORTUL de activitate al Consiliului Regiunilor Viticole  (CRV) aferent perioadei 2012 - 2015

       ♦ RAPORTUL de activitate al ON.V.P.V.  aferent  anului 2017 
 

      ♦♦ PROGRAMUL de activitate al Inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. aferent anului 2016

     ♦♦  PROGRAMUL de activitate al Inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. aferent anului 2017