Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista documentele de interes public:

- Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituţiei publice.

- Structura organizatorică.

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei.

- Programul de funcţionare.

- Programul de audienţe.

- Numele şi prenumele persoanelor din conducerea instituţiei publice şi al personei responsabile cu difuzarea informaţiilor publice.

- coordonatele de contact ale instituţiei publice.

- Bugetul.

- Bilanţul contabil.

- Programe şi strategii proprii.

- Modalităţi de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public.

- Documente care stau la baza organizării achiziţiilor publice.

- Anunţuri pentru achiziţii publice.

- Anunţurile şi bibliografiile pentru concursurile de angajare.

- Caiete de sarcini pentru producerea vinurilor cu DOC/IG.

- Procedura privind luarea în evidenţă si certificarea vinurilor DOC si IG, pentru înregistrarea noilor DOC si IG, pentru emiterea autorizaţiilor de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG, procedura de emitere a autorizaţiei de producător de vinuri cu DOC/IG, alte proceduri de lucru.

- Rapoartele anuale conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională şi legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.