Comisii de luare în evidență vinuri

 

►► Comisii de luare în evidență a vinurilor DOC/IG/varietale

Potrivit PROCEDURII de atestare, control şi  verificare pentru certificarea vinurilor cu denumire de origine controlată, vinurilor cu indicaţie geografică şi vinurilor varietale se constituie la nivelul fiecărui Inspectorat teritorial  printr-o Decizie a directorului general al O.N.V.P.V, Comisii de degustare în vederea evaluării senzoriale a vinurilor.

Acestea sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, minim 5 – maxim 9 (cu unul - trei membri rezervă) şi vor avea în componenţă cel mult 3 inspectori de specialitate din alte inspectorate, cel mult 4 membri A.D.A.R., un reprezentant al asociaţiei profesionale de producători reprezentativă pentru arealul din care provin vinurile şi un reprezentant al producătorilor, care este preferabil să fie tehnolog, oenolog sau să aibă studii de specialitate. Preşedintele Comisiei va fi inspectorul de specialitate  al O.N.V.P.V. din inspectoratul teritorial de referinţă.

Comisiile de degustare se întrunesc de cel puţin patru ori în decursul unui an calendaristic, conform unei programări care va fi publicată pe site-ul www.onvpv.ro în această secțiune şi actualizată permanent, astfel încât să fie accesibilă oricărei persoane interesată de a prezenta pentru evaluare vinuri cu DOC/IG/varietale.

Ulterior momentului încheierii fermentaţiei alcoolice şi stabilizării vinului, la cererea producătorilor se realizează evaluarea calitativă a loturilor de vin pentru luarea în evidenţă ca vinuri apte de a evolua ca vinuri cu DOC/IG/varietale, prin analize organoleptice şi analize fizico-chimice.

Programările sunt în sarcina Inspectoratelor teritoriale în care se vor desfăşura şedinţele de evaluare a vinurilor cu DOC/IG/varietale.

În cadrul Comisiilor de degustare pentru luarea în evidență se vor prezenta probe din loturile de vin prelevate și prezentate de către producători.

În situațiile în care există contestații la rezultatele obţinute în şedinţele de evaluare, vinurile vor putea fi re-examinate de către Comisia de Contestaţii de la sediul central al O.N.V.P.V. 

♦ Consultă aici: Procedura de atestare, control și verificare pentru certificarea vinurilor cu DOC/IG/varietale 

 

Datele și locațiile stabilite pentru susținerea Comisiilor de luare în evidență a vinurilor DOC/IG/varietale:

Pentru Inspectoratul teritorial BANAT CRIȘANA:
-  
 ședința este programată în data de 2 Noiembrie 2017 la producătorul SC Cramele Recaș SA.
-   ședința este programată în data de 23 Noiembrie 2017.
-  
ședința este programată în data de 15 Februarie 2018 la Păuliș - Arad.
 

Pentru Inspectoratul teritorial DEALU MARE:
-   ședința este programată în data de 29 Noiembrie 2017.

-   ședința este programată în data de 29 Ianuarie 2018.

 

Pentru Inspectoratul teritorial IAȘI:
-   ședința este programată în luna Martie 2018 la producătorul SC Cotnari SA. 

 

Pentru Inspectoratul teritorial OLTENIA:
-   ședința este programată în data de 16 Noiembrie 2017.  

Pentru Inspectoratul teritorial DRĂGĂȘANI:
-   ședința este programată în data de 16 Noiembrie 2017.  

-  ședința este programată în data de 22 Februarie 2018

 

Pentru Inspectoratul teritorial TULCEA:
-   ședința este programată în data de 12 Decembrie 2017.  

 

Pentru Inspectoratul teritorial CONSTANȚA:
-   ședința este programată în data de 28 Noiembrie 2017  la producătorul SC Vinex Murfatlar SRL. 

  ședința este programată în data de 7 Martie 2018 la Viișoara - Constanța.

Pentru Inspectoratul teritorial VRANCEA și GALAȚI:
-  
ședința este programată în data de 16 Noiembrie 2017.
-   ședința este programată în data de 6 Decembrie 2017.

-   ședința este programată în data de 20 Februarie 2018.

Pentru Inspectoratul teritorial SĂLAJ și SATU MARE:
-   programarea ședinței va fi anunțată în timp util. 

 

Pentru Inspectoratul teritorial TÂRNAVE:
-   ședința este programată în data de 18 Decembrie 2017.
-  ședința este programată în luna  22 Martie 2018.