IUNIE 2021 - undă verde politică pentru Politica Agricolă Comună 2023-2027, cu implicații pentru industria vinului

 • Posted on: 2 August 2021
 • Autor: mirela.rosu

După acordul încheiat în Iunie 2021 în trialog-ul Comisia Europeană - Consiliul Uniunii Europene - Parlamentul European au fost introduse o serie de inovații în Reforma Politicii Agricole Comune 2021-2027, va fi un PAC mai ecologic și va permite fermierilor să facă față provocărilor majore din următorii ani, în special tranziția ecologică  în cadrul European Green Deal și progrese către sisteme agroalimentare durabile din punct de vedere economic, ecologic și social. 
Va acorda o atenție sporită drepturilor lucrătorilor, cu introducerea așa-numitului „al treilea pilon” privind condiționalitatea socială (fondurile UE nu vor fi alocate dacă drepturile lucrătorilor nu sunt respectate).

Reforma Politicii Agricole Comune 2021-2027 va intra în vigoare lIanuarie 2023.

Factorii implicați salută eforturile depuse de toate părțile interesate pentru a ajunge la o poziție comună și aplaudă rezultatul discuțiilor care întărește sistemul de indicații geografice, atât pentru denumirile de origine protejate (DOP) cât și pentru indicațiile geografice protejate (IGP) în sectoarele vinului și alimentelor.

Consolidarea sistemului european de indicații geografice prin furnizarea de instrumente inovatoare pentru a reglementa volumele de producție dar și protejarea denumirilor și împotriva abuzului de reputație, sunt pași pozitivi într-un contex economic competitiv și dinamic. 
Accentul acordat de viitoarea politică către agricultura durabilă la care denumirile de origine DOP și indicațiile geografice protejate IGP pot aduce o contribuție importantă pentru că ele s-au dovedit a fi un instrument de sustenabilitate. Producătorii se bazează pe biodiversitate și protecția mediului în zona în care își desfășoară activitatea și își îmbunătățesc poziția în lanțul valoric, concomitent cu asigurarea unui  preț mai bun pentru produsele pe care le obțin.

Vânzarea strugurilor pentru vinurile cu DOP/IGP: organizațiile interprofesionale recunoscute care își desfășoară activitatea în sectorul vitivinicol pot oferi indicatori facultativi de orientare a prețurilor privind vânzarea strugurilor pentru producerea vinurilor DOP/IGP, cu condiția ca aceste orientări să nu elimine concurența în ceea ce privește o proporție substanțială a produselor în cauză.

Viitoarea PAC reprezintă 31,95% din bugetul total al UE pentru perioada 2021-2027, fondurile ajungând la 386,6 miliarde de euro pentru a sprijini aprox. 7 milioane de ferme europene.

  @: https://ec.europa.eu/info

 •  Reforma PAC va avea  o evaluare intermediară în anul 2025 și va avea inovații interesante pentru sectorul vitivinicol
   

Vinul european va primi 1,1 miliarde pe an. Asistența financiară din partea Uniunii Europene către sectorul vitivinicol se va ridica la aproximativ 1,1 miliarde EUR pe an. Italia va fi principalul beneficiar cu 323,88 milioane, urmată de Franța și Spania.
Pentru industria vinului, rezultatele sunt foarte importante și reflectă provocările industriei din următorii ani: durabilitatea și cererea consumatorilor pentru o mai mare transparență.
 

 •  Focusare pe durabilittate și schimbări climatice

Statele membre vor trebui să se asigure că (cel puțin) 5% din fonduri sunt direcționate către proiecte care vizează atingerea obiectivelor de protecție a mediului, adaptarea la schimbările climatice, îmbunătățirea durabilității sistemelor și proceselor de producție, reducerea impactului asupra mediului sectorul vitivinicol al UE, precum și economia și eficiența energiei.
 

 •  Promovarea pe piețele țărilor terțe

Activitățile promoționale din țările terțe pot fi susținute cu până la 80% și trebuie să vizeze îmbunătățirea competitivității sectorului vitivinicol, precum și deschiderea, diversificarea și consolidarea punctelor de vânzare a pieței. Activitățile axate pe consolidarea piețelor de desfacere vor fi limitate la o durată maximă de 3 ani și vor implica doar indicații geografice ale UE.
 

 • Competitivitate și transparență  față de consumatori

Sunt introduse o serie de modificări de reglementare menite să facă sectorul vitivinicol mai competitiv și mai transparent față de consumatori.
 

 • Prelungirea sistemului autorizațiilor de plantare până în 2045 – un compromis al negocierilor politice

Sistemul de autorizație de plantare pentru podgorii s-a prelungit până în 2045, comparativ cu termenul actual din 2030, cu obligativitatea Comisiei de a dezvolta două evaluări funcționale în 2028 și a doua în 2040.
Durata intervalului maxim prevăzut pentru replantarea viței de vie trece de la 3 ani în prezent la 6 ani.

Pentru  conversia drepturilor de plantare, începând cu 1 ianuarie 2023, o suprafață echivalentă cu cea acoperită de drepturile de plantare valabilă până la 31 decembrie 2022 și care nu este convertită în autorizații va rămâne disponibilă pentru statele membre; acestea vor putea realoca aceste zone până la 31 decembrie 2025. Aceasta se alătură alocării anuale obișnuite a unui 1% suplimentar din potențialul viticol.

Sunt excluse soiurile de struguri (Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton și Herbemont), precum și soiurile din Vitis lambrusca, pentru a proteja calitatea producției și se oferă posibilitatea să se utilizeze soiuri de viță de vie hibride pentru a produce toate vinurile cu indicație geografică.
 

 • Identificarea/recunoașterea denumirii de origine protejate DOP 

Criteriul referitor la importanța factorului uman în definirea calității specifice unei denumiri de origine  controlate este restabilit și definit.
 

 • Opțiunea reducerii conținutului de alcool

Pentru a ajuta producătorii să intre pe noi piețe și să reglementeze vinurile cu conținut scăzut de alcool, incluzându-le printre produsele viticole, dezalcoolizarea totală (tăria alcoolică mai mică de 0,5%) este acum autorizată pentru anumite  vinuri. Vinurile DOP și IGP pot fi doar parțial dezalcoolizate (conținut de alcool mai mare de 0,5%). Se clarifică modul în care etichetele trebuie să indice în mod clar că acestea sunt vinuri cu conținut scăzut de alcool.
 

 • Etichetarea nutrițională

​Normele privind etichetarea nutrițională și indicațiile ingredientelor sunt actualizate pentru toate vinurile (inclusiv cele care sunt parțial și total dezalcoolizate), cu scopul de a asigura  transparență consumatorilor. Declarația nutrițională poate fi limitată la indicația pe etichetă a valorii energetice, exprimată folosind simbolul „E” pentru energie.
Declarația completă - care include valoarea energetică, conținut de grăsimi, acizi grași saturați, carbohidrați, zaharuri, proteine, sare - poate fi evidențiată prin mijloace electronice disponibile de tip cod QR. În mod similar, lista ingredientelor poate fi furnizată prin mijloace electronice identificate pe etichetă sau pe ambalaj.
 

 • Oportunități privind organizațiile interprofesionale

Organizațiile care reunesc fermierii, procesatorii și distribuitorii de produse vitivinicole cu indicații geografice vor putea adopta acorduri pentru a împărți valoarea, costurile și profiturile fără a fi supuse regulilor UE în materie de concurență.

 

      Text tradus, adaptat și tehnoredactat: Mirela Roșu, ONVPV