Competențe, obiective

 • Înfiinţare şi organizare

        
   foto: © O.N.V.P.V., soi Mustoasă de Măderat, loc. Șiria, Arad      

Ansamblul de acţiuni care privesc activitatea producătorilor de vinuri din România interesaţi să obţină vinuri de calitate utilizand numele unei denumiri de origine  controlată DOC/ indicaţie geografică IG  reprezintă activitatea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V),  instituție din subordinea Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care s-a înființat prin HG nr. 1408/2009.

De asemeni, Legea  nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole stabilește ca și destinație a producției de vin și categoria vin fără denumire de origine controlată și fără indicație geografică, cu denumire de soi, cunoscut ca vin varietal, pentru care O.N.V.P.V.  asigură  în condițiile legii  verificarea și controlul trasabilității și conformității acestei categorii de vin, în vederea certificării, pentru orice etapă a procesului de producție a acestui vin, inclusiv pe parcursul ambalării. 

Vinul varietal este vinul fără denumire de origine controlată, fără indicaţie geografică, care poartă numele unui soi unui soi de struguri de vinificație şi care defineşte un produs ce respectă cerinţele:

a)provine din struguri recoltaţi din plantaţii de viţă-de-vie înscrise în Registrul Plantaţiilor Viticole (R.P.V.), cu denumirea soiului admis pentru a produce vin varietal;
b)strugurii din care este obţinut vinul varietal trebuie să provină în proporţie de cel puţin 85% din unul dintre soiurile permise;
c)este produs în România, din struguri recoltaţi în arealele viticole, delimitate conform legislaţiei în vigoare.

Vinul varietal este produs din următoarele soiuri de viţă-de-vie: Aligote, Burgund mare, Băbească neagră, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Fetească neagră, Fetească regală, Merlot, Muscat Ottonel, Pinot gris, Pinot noir, Riesling italian, Sauvignon blanc, Syrah.  Dreptul de a folosi în etichetare numele soiului de viţă-de-vie se acordă în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin documente emise de către O.N.V.P.V., după caz.

Structura O.N.V.P.V. este reprezentată printr-un aparat central şi o structură de inspectorate teritoriale. Structura inspectoratelor  corespunde repartizării pe regiunile   viticole conform legislaţiei.

Structura de Inspectorate teritoriale este :

 1. DEALU MARE
 2. OLTENIA
 3. BANAT CRIŞANA
 4. TÂRNAVE
 5. IAŞI
 6. VRANCEA
 7. GALAŢI
 8. TULCEA
 9. CONSTANŢA
 10. SĂLAJ
 11.  SATU MARE

 

 • Certificare ISO 9001:2008 şi OHSAS 18001:2007

 

În anul 2013 O.N.V.P.V. a fost acreditat cu Sistem ISO  Integrat de Management al Calităţii, Sănătăţii şi Securităţii ocupaţionale în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR OHSAS 18001:2007 .

Prin implementarea Sistemului Integrat de Management pentru activităţi de reglementare în domeniul viei şi produselor vitivinicole, se urmăresc:
- îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale;
- asigurarea  unui mediu de lucru adecvat pentru desfăşurarea corespunzătoare a tuturor proceselor și a resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite;
- creşterea competitivităţii prin implementarea corectă și unitară a  procedurilor specifice cu aplicații tehnice performante pentru realizarea lucrărilor;
- asigurarea unei transparenţe relaţionale la nivelul instituţiei pentru a îmbunătăţi gradul de comunicare şi de înţelegere a sarcinilor de serviciu;
- menţinerea şi dezvoltarea unor relaţii corespunzătoare de muncă cu diverşi colaboratori ai instituţiei.

Obiectivele generale fundamentează obiectivele specifice proceselor, care se realizează în conformitate cu Programul de îmbunătăţire a sistemului de management al calităţii/ Programul de management de mediu/ Programul de management pentru sănătate şi securitate ocupaţională. Pentru realizarea obiectivelor specifice sunt alocate resurse materiale, financiare si umane.
O.N.V.P.V. se asigură că cerintele Manualului Sistemului Integrat de Management cât şi a celorlalte documente ale sistemului de management sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de personal.
Instituţia este auditată  conform procedurilor sistemelor de management ale auditorului, planul de supraveghere urmărind auditarea proceselor şi departamentelor cu scopul de a evalua implementarea şi funcţionarea sistemelor de certificare.

 

 • Rol şi competenţe, relaţionare instituţională

 

Instituţia este implicată în elaborarea cadrului legislativ care asigură aplicarea politicilor privind producerea şi comercializarea vinurilor de calitate care beneficiază de numele unei denumiri de origine controlată (DOC) sau al unei indicaţii geografice (IG).

O.N.V.P.V. gestionează la nivel naţional  potenţialul de producţie vitivinicol național, denumirile de origine controlată, indicaţiile geografice şi menţiunile tradiţionale pentru produsele vitivinicole. O.N.V.P.V.  asigură  în condițiile legii  verificarea și controlul trasabilității și conformității categoriei de vinuri denumite vinuri fără denumire de origine controlată și fără indicație geografică, cu denumire de soi (vinuri varietale), prevăzută de Legea nr. 164/2015, în scopul certificării, în orice etapă a procesului de producție a acestui tip de vin, inclusiv pe parcursul ambalării lui.

Instituţia elaborează şi propune spre aprobare proiecte de acte normative sau administrative cu caracter normativ pentru sector ţinând cont de cerinţele dezvoltării viticulturii şi vinificaţiei, de reglementările UE şi recomandările Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului (OIV).

O.N.V.P.V. colaborează cu Organizaţia Naţională Interprofesională Vitivinicolă  recunoscută administrativ (O.N.I.V.), Asociaţia Degustătorilor Autorizaţi din România (A.D.A.R.), asociaţii/organizaţii de producători reprezentative din arealele cu denumire de origine/indicaţie geografică,  Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol (I.S.C.T.V.), Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), Patronatul Naţional al Viei şi Vinului (P.N.V.V.),  Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.)  şi alte instituţii ale administraţiei.

O.N.V.P.V. asigură legătura cu Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (O.I.V.) şi îşi exercită drept de vot pentru adoptarea rezoluţiilor O.I.V., fiind membră a Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului din anul 1927. Asigură participarea unor experţi cu experienţă, desemnaţi potrivit competenţelor în domeniu, să participe în cadrul reuniunilor pe problematica pe care o abordează acesta.

Este de notorietate deja, Concursul IWCB International Wine Contest Bucharest www.iwcb.ro. organizat la inițitiva O.N.V.P.V. și sub patronajul Organizaţiei Internaționale a Viei și Vinului (O.I.V.), cu un regulament care asigură competențele și rigoarea în apreciere.
Concursul a devenit o bună modalitate de comunicare pentru piața vinului cu influențe bune pentru toți producătorii, evenimentele asociate, expunerea către iubitorii vinului, trofeele și marcajele care vor însoți în piață sticlele cu vinurile premiate constituind argumente pentru creșterea notorietății și vânzărilor vinurilor.

           

 • O.N.V.P.V.  marcă înregistrată la O.S.I.M.
   

O.N.V.P.V. a  obţinut înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.) ca marcă  înregistrată , pentru a beneficia de un grad înalt de protecţie şi recunoaştere națională.

 

 • O.N.V.P.V. organizator International Wine Contest Bucharest IWCB  www.iwcb.ro
   

O.N.V.P.V. este organizatorul şi susţinătorul competiţiei numită International Wine Contest Bucharest IWCB  www.iwcb.ro concurs organizat anual sub patronajul Organizaţiei Înternaţionale a Viei şi Vinului (O.I.V.), un eveniment care aduce beneficii sectorulul vitivinicol autohton, prin care se acordă distincţii pentru vinurile jurizate sub forma unor medalii şi a unor înscrisuri care se aplică pe sticlele cu vinurile medaliate.

În cadrul concursului se acordă distincţiile Marea Medalie de Aur, Medalia de Aur şi Medalia de Argint,  elemente de identitate care individualizează vinurile valoroase atent jurizate conform regulamentului concursului patronat de OIV.

Înregistrând în  anul 2015 un număr record de ţări participante, cu un record de probe trimise pentru concurs, cu o bună popularizare, cititori on-line care vor cunoaşte vinurile medaliate în concurs graţie Wine Spectator (www.winespectator.com), cu ecouri favorabile post-eveniment în presa internaţională semnalate de invitaţii străini,  cu publicaţii partenere naţionale şi internaţionale  (Global Wine & Spirits, Beverage Trade Network, concursosdevino.com, Semana Vitivinicola, Business Review, vinicavino.sk, budapestik.i.k, econews, vinhosonline.pt, portaluri economice, site-uri ale camerelor de comerţ), ca un concurs puternic , IWCB  îşi popune pentru viitor ţinte ambiţioase, care să atragă consumatorul către acest segment .

       Detalii pe www.iwcb.ro

 

 • Obiective pe termen scurt şi mediu ale O.N.V.P.V.

 

         O.N.V.P.V. este implicat în reglementarea sectorului vitivinicol în calitate de autoritate competentă desemnată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi urmăreşte ca prin activitatea pe care o desfăşoară să contribuie la atingerea unor obiective ţintă ale sectorului, practic ale producătorilor români care fac eforturi îndreptate în direcţia competitivităţii vinurilor pe care le produc, pentru a le face apte  competiţiei evidente din piaţa vinului.

      Preocupările producătorilor români de vinuri de calitate precum noi pieţe, întâmpinarea gusturilor consumatorilor,  investiţiile, promovarea, măsuri de reglementare simplificate  sunt dorințe ale acestora care sprijinite de autoritatea publică centrală  pot deveni un obiectiv îndeplinit, în sprijinul calităţii vinurilor din România.

 

       Descarca aici Hotărârea de Guvern nr. 1408/2009