Informatii de interes public

 

CONSULTĂ PDF - Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

 

  • Persoană desemnată: Dna. Nicoleta Marineanu, Compartiment Relații cu Publicul, Registratură, Tel. 021.250 50 97, 0752 100 990, E-mail: office@onvpv.ro