Program de audiențe

 ► Program de audiențe

  • Cetăţenii care solicită înscrierea în audienţă la conducerea O.N.V.P.V.  trebuie să depună la Compartimentul Relaţii cu publicul, Registratură o  solicitare  însoţită de documente justificative, după caz.

În cadrul O.N.V.P.V. , audienţele sunt susţinute de şefii de departamente şi de Directorul general, în funcţie de aspectele sezizate/reclamate de petenţi.

  • Înscrierea pentru audienţe:

Telefon: 004 021.250.50.97, 0040 752 100 990
Luni - Vineri: 8.30 - 16.30.
Sau direct la sediul O.N.V.P.V. - Compartimentul Relaţii cu publicul, Registratură

 

  Modalități de contestare a deciziei autorității/instituției publice - acces la informațiile de interes public solicitate (Art. 5, alin. 1, lit. i) din Legea 544/2001)