Ordin 93/2020 de modificare a anexei la Ordinul nr. 1508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în PNS 2019-2023

 • Posted on: 27 April 2020
 • Author: mirela.rosu

În Monitorul Oficial din 23 Aprilie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 93/2020 de modificare a anexei la Ordinul nr. 1508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național de Sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.

Noul act normativ publicat aduce o serie de noutăți în ce privește diferitele aspecte ale implementării măsurii de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole la nivel național.

Dispozițiile legale intrate acum în vigoare îmbunătățesc cadrul legal instituit prin Ordinul MADR nr. 1508/2018, cu prevederi referitoare la programul de reconversie/restructurare și planul individual, controlul programelor finanțate, condițiile pentru acordarea sprijinului financiar - implementarea planului individual cu documentele necesare pentru depunerea la APIA județene, ori dispoziții pentru parcelele înființate/modernizate prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole potrivit datei plantării înscrisă în fișa parcelei viticole din RPV /data aprobării planului individual pentru măsura de modernizare.

Modificările prevăzute în Ordinul nr.93/2020 se referă printre altele, la:

 • semnificația termenului ''solicitant'', definit sub forma în care solicitanţi sunt producătorii viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau exploatează suprafeţe de viţă-de-vie.
   
 • condițiile în care programele de reconversie/restructurare a plantațiilor viticole (cu acțiunile eligibile permise) nu se aplică pentru parcelele înfiinţate/modernizate prin proiecte comunitare pentru restructurare/reconversie în ultimele 10 campanii viticole, potrivit datei plantării înscrise în fişa parcelei viticole din cadrul R.P.V./data aprobării planului individual pentru măsura de modernizare, cu excepţia măsurii prevăzute la pct. 2.2 lit. c) şi a măsurii de modernizare prin instalarea de sisteme de irigaţii prin picurare prevăzute la pct. 2.2 lit. d) ultimul paragraf.
   
 • eliminarea,  în elaborarea planului individual de către solicitanți, a cerinței pentru  suprafața maximă a planului individual pentru persoanele fizice neînregistrate fiscal precum și a suprafeței maxime a planului pentru persoanele fizice înregistrate fiscal dar și pentru persoanele juridice.
   
 • clarificări în ce privește unele documente indicate în vederea aprobării Planului individual pe care solicitanții trebuie să le depună la direcțiile agricole județene D.A.J. și ale municipiului București.
   
 • clarificări  pentru unele documente necesare pentru perioada de implementare a planului individual, care trebuie depuse de solicitanți la centrele A.P.I.A. pentru dovedirea dreptului de folosință a apei pentru irigații (în cazul instalării de sisteme de irigații prin picurare).
   
 • clarificarea dispozițiilor legale referitoare la cele 10 campanii viticole de la înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor, potrivit datei plantării înscrise în fişa parcelei viticole din cadrul R.P.V./data aprobării planului individual pentru măsura de modernizare.

  CONSULTĂ Ordinul  nr. 93/2020 - PDF