Evidența producției vitivinicole la nivel național

  • Posted on: 6 December 2017
  • Autor: mirela.rosu

Data de 10 Decembrie 2017 - data depunerii la direcțiile pentru agricultură județene a unora dintre declarațiile obligatorii prevăzute de legislația națională în vigoare (ORDIN MADR nr. 144/2017), de către producătorii de struguri pentru vinificație, musturi și struguri, în scopul colectării și raportării datelor pentru o monitorizare eficientă a potențialului vinicol național. Consilierii cu atribuţii de inspecţie de stat pentru controlul tehnic vitivinicol realizează verificarea şi centralizarea datelor înscrise în declarații.

Producătorii de struguri pentru vinificaţie, de must şi de vin trebuie să depună declaraţii de recoltă iar comercianţii de struguri destinaţi producţiei de vin trebuie să declare în fiecare an cantităţile de struguri din ultima recoltă care au fost comercializate.

Producătorii de must şi de vin şi comercianţii, cu excepţia comercianţilor cu amănuntul, trebuie să-și declare stocurile de must şi de vin pe care le deţin.

♦  Producătorii de struguri, persoane fizice sau juridice, întocmesc şi depun la sfârşitul campaniei de recoltare a strugurilor, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcţiile pentru agricultură din judeţul pe raza căruia se găsesc plantaţiile de viţă-de-vie, declaraţia de recoltă a strugurilor şi situaţia operatorilor la care s-au vinificat, s-au vândut struguri şi/sau musturi.

♦  Producătorii de vin şi/sau alte produse vitivinicole completează şi depun la sfârşitul campaniei de vinificare, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în curs, la direcţiile pentru agricultură din judeţul în care se găsesc centrele de vinificaţie, declaraţia de producţie şi situaţia provenienţei strugurilor şi/sau musturilor pentru obţinerea vinurilor, conform anexelor la Ordinul de ministru nr. 144/2017.

Sunt scutite de întocmirea şi depunerea declaraţiei de producţie persoanele fizice sau juridice care obţin prin vinificare proprie sau încredinţată altui procesator până la 10 hl vin, care este destinat consumului familial. Producătorii de vin şi/sau alte produse vitivinicole care procesează strugurii prin contracte de prestări servicii înregistrează în propria declaraţie de producţie datele legate de produsele şi cantităţile obţinute în urma procesării.

Cantităţile de vin sau alte produse vitivinicole, valorificate până la data întocmirii declaraţiei de producţie, se vor include în totalul produselor rezultate în urma campaniei de vinificaţie. Cantitatea de vin ce se include în declaraţia de producţie este cantitatea totală obţinută la încheierea fermentaţiei alcoolice, inclusiv drojdia de vin.

Consultă ORDINUL nr. 144/2017 - PDF