Comunicări C.E. 2016

În baza regulamentelor în vigoare pentru sectorul vitivinicol, fiecare stat membru al Uniunii Europene trebuie să transmită Comisiei Europene, pe cale electronică, următoarele date: