Autorizatii de replantare 2020

În conformitate cu art. 1, alin.(3) din Ordinul nr. 2028/2015 pentru stabilirea termenului de conversie a drepturilor de plantare acordate producătorilor înainte de 31 decembrie 2015 şi valabile la această dată în autorizaţii de plantare (pe care îl atașăm mai jos), termenul-limită pentru depunerea cererilor de conversie a drepturilor individuale de replantare este 31 decembrie 2020.

Vă informăm  că modelul pentru cererile de conversie se regăseste în Ordinul nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, pe care îl atașăm mai jos. 

Cererile se depun la DAJ pe raza cărora s-a efectuat defrișarea.

Valabilitatea autorizațiilor de replantare provenite din conversia drepturilor individuale este identică cu cea a drepturilor din care provin. 

Model cerere 

OM 364/2016

OM 2028/2015