Autorizarea producătorilor de vinuri DOC/IG/varietale - activitate în derulare până la data de 15 Noiembrie 2023

  • Posted on: 19 September 2023
  • Autor: onvpv

Pănă la data de 15 Noiembrie 2023 la nivelul Inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. se desfășoară activitatea de autorizare ca producători de vinuri a operatorilor economici deținători de crame care procesează materia primă provenită din plantațiile înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole R.P.V. și autorizate de către O.N.V.P.V.  în vederea obținerii vinurilor DOC/IG/varietale dar și a operatorilor care îmbuteliază astfel de vinuri, în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017.

Activitatea este procedurată la nivel instituțional și reflectă asigurarea nivelului de control adecvat de către autoritatea competentă responsabilă cu producerea vinurilor DOC/IG/varietale.
 

► Activitatea se înscrie în asigurarea trasabilității producerii vinurilor DOC, IG, varietale și se realizează în conformitate cu condiţiile stabilite prin Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC, IG dar și cu prevederile Ordinului M.A.D.R. nr. 266/2017 cu modificările și completările ulterioare, privind producerea vinurilor varietale.

Aceasta se referă la obținerea de către solicitantul autorizării a documentului care să ateste calitatea sa de producător de vinuri, respectiv a Autorizației de producător de vinuri DOC/IG/varietale, astfel cum este prevăzut în procedura specifică.

În scopul aplicării procedurii de autorizare, Inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V.  în a cărui arie de activitate se află solicitantul autorizaţiei de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale verifică, în vederea stabilirii conformităţii,  datele referitoare la  furnizorii de struguri pentru obținerea  de vinuri cu DOC/IG/varietale privind:

  •  producătorii de struguri înregistraţi în centralizatorul de furnizori trebuie să fie autorizaţi ca producători de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale;
     
  • cantitatea de struguri livrată către producătorul de vinuri cu DOC/IG/varietale trebuie să fie componentă a cantităţii totale autorizate de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale prin autorizaţiile deţinute de producătorii de struguri, numai în acest caz poate fi înregistrată în centralizator;
     
  • toţi furnizorii de struguri trebuie să deţină carnetul de viticultor prevăzut de legislația în vigoare.

►► Prin aplicarea procedurii se urmărește asigurarea conformității  în ceea ce privește proveniența materiei prime utilizate la obținerea vinurilor precum și proveniența vinurilor DOC/IG/varietale.

►►► Inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V. din cadrul inspectoratului territorial realizează  controlul  administrativ și tehnic de specialitate asupra condițiilor prezentate de către solicitantul autorizării la locul de producere a vinurilor, pentru ca acesta să fie înregistrat în evidența autorității competente responsabile doar dacă sunt îndeplinite condițiile necesare pentru activitatea de producere a vinurilor cu DOC/IG/varietale.

►►►► Urmare a îndeplinirii condițiilor privind autorizarea specifică conform solicitării operatorului economic, acestuia i se emite Autorizația de producător de vinuri cu denumire de origine/indicație geografică/varietale, de către Inspctorul de specialitate al O.N.V.P.V., prin utilizarea de către acesta a modulului informatic disponibil la nivelul O.N.V.P.V. pentru emiterea acestui document.

Informații suplimentare, modele editabile necesare operatorilor economici care solicită autorizarea ca producători de vinuri sunt disponibile pe site-ul www.onvpv.ro, la Secțiunea DOC/IG - Proceduri  unde este publicată procedura în vigoare. 
 

 CONSULTĂ:  PROCEDURA de control și verificare pentru autorizarea producătorilor de vinuri cu DOC/IG/varietale