15 Noiembrie 2018 - termenul pentru emiterea autorizației de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale

  • Posted on: 16 October 2018
  • Autor: mirela.rosu

O.N.V.P.V.  desfășoară autorizarea operatorilor economici deţinători de crame care procesează materie primă provenind din plantaţii autorizate, în vederea obţinerii vinurilor cu DOC/ IG/ varietale sau care îmbuteliază astfel de vinuri, în conformitate cu condiţiile stabilite prin Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC/IG și cu prevederile Ordinului MADR nr. 266/2017, cu modificările și completările ulterioare. 

► Consultați Procedura de atestare, control și verificare pentru autorizarea producătorilor de vinuri cu DOC/IG/varietale 

Modele editabile pentru operatorii economici:

Anexa 1: Cerere pentru Autorizatie de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale  aici:

Anexa 2: Cerere de validare anuală pentru recolta anului respectiv  aici:

Anexa 6: Centralizatorul provenienţei materiei prime pentru producerea vinurilor cu DOC/ IG/ varietale aici:

Anexa  7: Model Centralizator al provenienţei vinurilor destinate îmbutelierii aici:
 

​(Procedura a fost instituită prin Decizie a Directorului general al O.N.V.P.V.)