Autorizare plantaţii de viţă de vie pentru obţinerea de vinuri DOC şi IG

  • Posted on: 1 September 2015
  • Author: onvpv
Important!

►► Potrivit prevederilor legale în vigoare, producerea vinurilor de calitate cu denumire de origine controlată (D.O.C.) şi a vinurilor cu indicaţie geografică (I.G.) este permisă doar dacă plantaţiile de viţă de vie sunt supuse  procedurii de autorizare anuală, autorizare care intră în atribuţiile Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.).

Aşa cum se prevede în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.1763/2014 privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018, programele de restructurare/reconversie se realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de calitate cu D.O.C. şi I.G..

Pentru a putea produce vinuri de calitate cu D.O.C. şi I.G., cei care au aplicat în cadrul acestor programe derulate cu sprijin comunitar, trebuie să se supună procedurii de autorizare anuală a plantaţiilor, caz în care sunt obligaţi să contacteze Inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. în aria cărora îşi desfăsoară activitatea în vederea punerii în aplicare a procedurii care să permită includerea în sistemul de autorizare al plantaţiilor cu D.O.C. şi I.G..