Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • Posted on: 25 July 2019
 • Autor: mirela.rosu

A fost publicat Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 Martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV.
(Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L149, 07.06.2019).

Regulamentul clarifică aspecte privind practicile oenologice și restricțiile aplicabile categoriilor de produse vitivinicole precum:

 •  pentru categoriile de produse vitivinicole unde este prevăzut că vinul trebuie să aibă o tărie alcoolică totală de maximum 15 % vol., se admit totuși  derogări, pentru ca, limita respectivă șă poată fi majorată la 20 % vol. în cazul vinurilor produse fără îmbogățire în anumite zone viticole, zone care sunt exact definite.
   
 •  definirea în mod clar și precis practicile oenologice permise, inclusiv metodele de îndulcire a vinurilor, și stabilite limitele de utilizare a anumitor substanțe care pot fi folosite pentru producerea vinului și condițiile de utilizare a unora dintre substanțele respective în cadrul vinificației.
   
 •  tratamentele oenologice autorizate, precum și condițiile și limitele de utilizare a lor  trebuie să fie bazate pe metodele relevante recomandate de Organizația Internațională a Viei și Vinului (OIV), cuprinse în fișele OIV precum și pe legislația relevantă a Uniunii. Pentru o claritate sporită, trebuie să se separe tratamentele oenologice de compușii oenologici.
   
 • nivelurile maxime de dioxid de sulf în vinurile produse în Uniune, cu limitele care sunt aliniate la cele ale OIV, recunoscute la nivel mondial, cu derogări care sunt necesare în cazul anumitor vinuri dulci produse în cantități mici, având în vedere conținutul mai ridicat de zahăr al acestor vinuri și pentru asigurarea conservării lor corespunzătoar, ar trebui menținute aceste limite.
   
 • producerea de vinuri spumante, de vinuri spumante de calitate și de vinuri spumante de calitate de tip aromat care au unele practici specifice, în plus față de practicile oenologice permise în cazul altor produse vitivinicole, fiind necesară delimitarea distinctă a practicilor pentru aceste categroii din motive de claritate.
   
 • producerea de vinuri licoroase care au practici specifice în plus față de practicile oenologice permise în cazul altor produse vitivinicole și mai ales producerea celor cu denumire de origine protejată având anumite particularități, fiind distinct delimitate sub aspectul practicilor, pentru claritatea dispozițiilor.

 

 • Consultă actul normativ (PDF)  aici