Emiterea/avizarea autorizaţiei de producător de vinuri DOC/IG/varietale

  • Posted on: 17 December 2016
  • Autor: mirela.rosu

În vederea autorizării operatorilor economici, producători de vinuri DOC/IG/varietale care procesează strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine controlată/indicație geografică/varietale  se realizează emiterea/avizarea de către O.N.V.P.V. a autorizaţiei de producător de vinuri DOC/IG/varietale, astfel cum este aceasta prevăzută în procedura specifică de autorizare în vigoare (disponibilă pe www.onvpv.ro).
Acțiunea reprezintă modalitatea specifică de autorizare a producătorilor de vinuri DOC/IG/varietale care procesează strugurii destinaţi producerii vinurilor cu denumire de origine controlată/indicație geografică/varietale în conformitate cu condiţiile stabilite prin Caietele de sarcini pentru producerea vinurilor DOC/IG și cu prevederile Ordinului MADR nr. 903/2016
.
Responsabilitatea aplicării procedurii, respectiv a eliberării/avizării autorizaţiei de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale revine Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) prin inspectoratul teritorial, respectiv inspectorul de specialitate din portofoliul căruia face parte solicitantul.

În vederea autorizării producătorilor de vinuri cu DOC/IG/varietale:

• se întocmește documentaţia de autorizare prin prezentarea documentelor indicate în procedură.
• se verifică instalaţiile și capacitățile operatorului economic de a îndeplini condiţiile prevăzute în caietele de sarcini DOC/IG și în 
Ordinul MADR nr. 903/2016 pentru solicitantul autorizaţiei de producător de vinuri.
• se stabilește conformitatea datelor înscrise în centralizatorul furnizorilor de struguri destinaţi producerii de vinuri cu DOC/IG/varietale (provenienţa materiei prime pentru producerea vinurilor).
• se execută controlul în vederea stabilirii conformităţii datelor referitoare la  furnizorii de struguri cât şi a capacităţilor de producţie de vinuri cu DOC/IG/varietale.
•  se formulează rezultatului controlului de către inspectoratul teritorial prin eliberarea de către inspectorul de specialitate al O.N.V.P.V.,  după caz  a autorizaţiei de producător de vinuri cu DOC /IG/varietale (conform Anexei nr. 3 la
procedură) sau se aplică viza anuală (conform Anexa nr. 4 la procedură),  după caz.
Autorizația de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale emisă și semnată/ștampilată de către inspectorul de specialitate, verificată administrativ și tehnic de acesta va fi transmisă către sediul central al O.N.V.P.V. pentru înregistrarea la Registratură în registrul destinata utorizațiilor emise pentru anul respectiv.
La nivelul serviciului tehnic de viticultură-vinificațiedin carul O.N.V.P.V.  se aplic o verificare procedurală în legătură cu emiterea/avizarea autorizației de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale.
Unui operator economic care a solicitat autorizaţia de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale i se poate emite autorizația în cauză până la data de 10 decembrie, astfel cum este prevăzut în procedura specifică. 

Pentru detalii: consultă Procedura de emitere/avizare a autorizației de producător de vinuri cu DOC/IG/varietale