30 Iunie 2018 - termenul pentru depunerea cererii pentru acordarea Autorizației de producător de struguri pentru vinuri DOC/IG/varietale

  • Posted on: 1 June 2018
  • Autor: mirela.rosu

Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole (O.N.V.P.V.) are ca atribuții legale autorizarea anuală a plantaţiilor viticole înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole (R.P.V.) producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu DOC/IG/varietale. Producătorii de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, vinuri cu indicaţie geografică sau vinuri varietale au obligaţia de a depune o cerere până la data de 30 iunie a fiecărui an, în vederea luării în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor, la inspectoratele O.N.V.P.V. din teritoriu.
Nedepunerea cererii de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor până la data de 30 iunie a fiecărui an atrage imposibilitatea autorizării plantaţiei pe anul respectiv.

Autorizaţiile se emit solicitanților până la data de 1 octombrie a anului în care s-a formulat cererea de luare în evidenţă pentru autorizarea plantaţiilor.

Eliberarea autorizaţiilor de producător de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale se face de către inspectorii de specialitate ai O.N.V.P.V, care utilizează modulul  informatic aferent existent în R.P.V. pentru acestea.

Autorizarea anuală a plantaţiilor producătoare de struguri destinaţi obţinerii de vinuri cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau varietale se realizează conform procedurii în vigoare stabilite la nivelul  O.N.V.P.V. pentru această activitate.

CONSULTĂ: Procedura de control și verificare pentru autorizarea plantaţiilor producătoare de struguri în vederea obținerii vinurilor  cu DOC/IG/varietale 

Documente utile producătorilor interesați care solicită autorizarea plantațiilor :

Descarcă Anexa 1: Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de producător de struguri cu DOC/IG/varietal aici:
 
Descarcă Anexa 2: Model de centralizator pentru parcelele care se reautorizează în vederea producerii strugurilor destinați  obținerii de vinuri cu DOC/IG/varietal aici: