Sesiuni de luare în evidență a vinurilor DOC/IG/varietale la nivelul inspectoratelor teritoriale ONVPV

  • Posted on: 6 December 2018
  • Author: mirela.rosu

În scopul derulării activităților specifice din sfera de activitate a O.N.V.P.V.  pentru asigurarea conformității producției de vinuri cu DOC/IG/varietale, sunt în curs de desfăşurare acțiuni de luare în evidenţă a loturilor de vinuri pentru certificarea ca loturi de vin potenţial apte de a fi comercializate ca vinuri cu DOC/IG/varietale, dacă sunt îndeplinite cerinţele de ordin calitativ ale acestora în evaluarea realizată în cadrul Comisiilor de degustare constituite pentru analiza senzorială.

Această activitate este procedurată în cadrul O.N.V.P.V., se esfășoară conform unei planificări interne și vizează evaluări  ale caracteristicilro calitative ale vinurilor din recolta anului în curs; se realizează  la nivelul fiecărui Inspectorat teritorial al O.N.V.P.V. prin ședințe ale Comisiilor de degustare constituite prin Decizie a directorului general al O.N.V.P.V., așa cum este prevăzut în Procedura de atestare, control și verificare în vederea certificării vinurilor cu DOC, IG, varietale.

Comisiile sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, minim 5 – maxim 9 (cu unul - trei membri rezervă) şi au în componenţă cel mult 3 inspectori de specialitate din alte inspectorate, cel mult 4 membri A.D.A.R., un reprezentant al asociaţiei profesionale de producători reprezentativă pentru arealul din care provin vinurile şi un reprezentant al producătorilor (de preferat tehnolog, oenolog sau cu studii de specialitate). Preşedintele Comisiei este inspectorul de specialitate  al O.N.V.P.V. din inspectoratul teritorial de referinţă.

Comisiile de degustare se întrunesc de cel puţin patru ori în decursul unui an calendaristic, conform unei programări publicate pe site-ul www.onvpv.ro, actualizată permanent, astfel încât să fie accesibilă oricărei persoane interesată de a prezenta pentru evaluare vinuri cu DOC/IG/varietale.

Ulterior momentului încheierii fermentaţiei alcoolice şi stabilizării vinului, la cererea producătorilor se realizează evaluarea calitativă a loturilor de vin pentru luarea în evidenţă ca vinuri apte de a evolua ca vinuri cu DOC/IG/varietale, prin analize organoleptice şi analize fizico-chimice.

Programările sunt responsabilitatea Inspectoratelor teritoriale în care au loc şedinţele de evaluare a vinurilor cu DOC/IG/varietale.

În cadrul Comisiilor de degustare pentru luarea în evidență sunt prezentate probe din loturile de vin prelevate de către producători.

În situațiile în care sunt depuse contestații la rezultatele obţinute la şedinţele de evaluare, vinurile sunt re-examinate de către Comisia de Contestaţii de la sediul central al O.N.V.P.V., stabilindu-se pentru acestea o încadrare obiectivă sub aspectul calității.

Calendarul ședințelor de luare în evidență a loturilor de vinuri poate fi consultat pe site-ul O.N.V.P.V. la secțiunea corespunzătoare.

CONSULTĂ Procedura de atestare, control și verificare în vederea certificării vinurilor DOC. IG, varietale, link aici