Luarea în evidență a vinurilor DOC, IG, varietale din recolta anului 2017

  • Posted on: 22 November 2017
  • Author: mirela.rosu

Producătorii de vinuri DOC, IG și varietale obținute din strugurii proveniți din plantațiile de viță de vie recolta anului 2017, care au fost autorizati de către O.N.V.P.V. conform procedurilor specifice în vigoare pentru producerea vinurilor sunt informați pe această cale că la această dată calendaristică este în derulare activitatea de luare în evidență a vinurilor DOC, IG, varietale din recolta 2017.

Acțiunea urmează un calendar stabilit, comunicat în timp util pe pagina de internet a O.N.V.P.V.  și adus la cunoștința producătorilor prin intermediul inspectoratelor teritoriale.

Activitățile se desfăsoară în cadrul inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. și reprezintă modalitatea specifică de luare în evidenţă a loturilor de vinuri potenţial apte de a fi certificate și comercializate ca vinuri cu DOC/IG/varietale, urmând procedura specifică  și implică mobilizarea personalului teritorial al O.N.V.P.V. (inspectori de specialitate) alături de reprezentant al Asociaţiei profesionale de producători reprezentativă pentru arealul din care provin vinurile și reprezentant al producătorilor (preferabil tehnolog, oenolog, cu studii de specialitate), dar și de specialiști recunoscuți din cadrul A.D.A.R.  (Asociația Degustătorilor Autorizați din România), specialiști cu abilități recunoscute, opinii avizate și obiective în domeniul aprecierii calității vinurilor de calitate.

În cadrul luărilor în evidență sunt analizate loturile de vinuri obtinute din plantațiile viticole înscrise în Registrul Plantațiilor Viticole (R.P.V.) pentru care au fost întocmite declarații obligatorii de recoltă și de producție potrivit legii, loturi de vinuri stabilizate care sunt prezentate în Comisiile de degustare însoțite de buletine de analize recente (analize fizico-chimice). Evoluția calității și compoziției vinurilor se apreciază din punct de vedere organoleptic și fizico-chimic pentru a putea primi calitatea de DOC, IG sau varietal.

Producătorii de vinuri DOC, IG, varietale interesați să prezinte loturile de vinuri pentru  luarea în evidență sunt invitați să consulte din timp  Procedura de atestare, control şi verificare în vederea certificării vinurilor cu DOC, IG, varietale (secțiune DOC/IG) pentru a cunoaște detaliile tehnice specifice acestei acțiuni dar și calendarul desfășurării ședințelor de luare în evidență care vor avea loc în cadrul fiecărui inspectorat teritorial, așa cum au fost programate.

Toate informațiile referitoare la aceste programări  de ședințe sunt actualizate în timp util.

Programările ședințelor este atributul Inspectoratelor teritoriale la nivelul cărora se vor desfăşura şedinţele de evaluare a vinurilor cu DOC/IG/varietale.

Este important să se cunoască faptul că  în cadrul Comisiilor de degustare pentru luarea în evidență se vor prezenta probe din loturile de vin prelevate și prezentate de către producători.

Pentru consultarea datelor actualizate în timp util privind desfășurarea ședințelor de luare în evidență este necesară consultarea secțiunii din site Comisii de luare în evidență vinuri 2017.